Hướng dẫn nạp tiền vào web

January 17, 2021 - Reading time: 7 minutes

Đầu tiên bạn đăng ký tài khoản tại website: cp.manosoft.me

Website này là nơi mua phần mềm và quản lí các phần mềm đã mua.

Chọn nạp tiền

Trên menu của site, bấm vào phần "Nạp tiền"

Chuyển khoản

Bên dưới sẽ có thông tin chuyển khoảnnội dung chuyển khoản

Bạn có thể chuyển tiền bằng Vietcombank các ngân hàng khác, lưu ý chọn chuyển khoản 24/7 để được cập nhật ngay lập tức!

Nội dung chuyển khoản mỗi người sẽ có một mã riêng, bạn hãy nhập chính xác mã chuyển tiền của bạn.

Số tiền chuyển là số tiền bạn muốn nạp vào website, nên nạp đúng với số tiền cần mua tool!

Sau khi chuyển khoản xong bấm vào "Xác nhận nạp tiền"

Xác nhận nạp tiền

Sau khi bạn đã chuyển tiền xong, bấm "OK" để xác nhận.

Lúc này bạn hãy chờ 30s để tiền được nạp vào tài khoản. Sau 30s tiền sẽ được cộng vào tài khoản của bạn

Lưu ý không được tắt website trong lúc đang chờ.

Nếu sau khi xác nhận nạp tiền xong mà tài khoản của bạn chưa nhận được tiền, vui lòng liên hệ Telegram @ManoSoft

Nạp tiền thành công

Sau khi xác nhận xong sẽ có thông báo thành công và số tiền bạn đã nạp, nếu sai vui lòng liên hệ admin!

Bạn có thể xem số tiền tại góc phải của website

Hướng dẫn mua phần mềm

Hướng dẫn chi tiết cách mua phần mềm

Support

Thông tin

Hướng dẫn sử dụng chi tiết các phần mềm do ManoSoft phát hành.

Các lỗi khác vui lòng liên hệ admin!