Hướng dẫn add bot vào group telegram

January 17, 2021 - Reading time: 4 minutes

Đây là hướng dẫn chung cho group khi add bot vào group telegram

Ở bài biết này hướng dẫn add bot tự động xóa tin nhắn added, joined, leave trong group

Nếu như chưa add bot thì group sẽ xuất hiện những tin nhắn như hình ảnh bên dưới.

Group cần add bot

Đầu tiên các bạn vào group > chọn nút bên phải và chọn Manage Group

Sau đó chọn Administrators

Tìm bot

Khi vào Administrators, bạn chọn Add Administrator

Tìm @HiderMano_Bot

Và chọn cái bên dưới JoinHider ManoSoft (Tên mới là: JoinHider ManoBot)

Chú ý chọn đúng tên, tránh add nhầm bot lừa đảo.

Cấp quyền cho bot

Sau đó sẽ hiện ra bảng cấp quyền, bạn cho phép quyền Delete Messages

Các quyền còn lại tắt hết nha! Sau khi xong bạn bấm OK

Okay, sau khi bấm OK, nó sẽ trở về Administrator.

Lúc này bạn thấy JoinHider ManoSoft là đã thành công!

Lưu ý: đây chỉ là hướng dẫn tham khảo, có thể giao diện Telegram sau này sẽ khác với hiện tại! nhưng các bước đều tương tự!

Thông tin

Hướng dẫn sử dụng chi tiết các phần mềm do ManoSoft phát hành.

Các lỗi khác vui lòng liên hệ admin!